top of page

ARTICLE FEATURE    l    VIDEO FEATURE 

LOM HAIJAI TRANQUIL

a townhome project aims utmost in providing privacy and tranquility.

words by Greenbox design company limited

368393891_832380978253410_4842899746045971629_n.jpg

Project Name  :  The waterfall house

Owner  :  Kaan Vanapruks

Architects  :  Greenbox design company limited

Interior  :  Kaan Vanapruks

Year  :  2022

Location  :  Phaholyothin 30, Bangkok, Thailand

Structure design  :  Twodeedesign & Development

M&E Engineer  :  TSP innovation

Contractor  :  WELL1997

Interior Contractor  :  BUSARAKUM NAKAVISUTE

Landscape Contractor  :  Green Volunteer Company Limited

Photographs  :  PanoramicStudio

The water fall house บนที่ดินขนาด 140 ตร.วา บนพื้นที่ที่ค่อนข้างพลุกพล่าน เพราะห่างจากแยกรัชโยธินเพียงไม่กี่ร้อยเมตร บริบทโดยรอบของที่ดินแปลงนี้ถูกรายล้อมไปด้วย อพาร์ทเม้นท์ โรงเรียน และบ้านพักอาศัย สิ่งแรกที่เราตั้งคำถามกับพื้นที่คือ เราจะสามารถทำให้บ้านหลังนี้มีความเป็นส่วนตัวโดยที่ยังยึดโยงกับบริบทของเมืองได้อย่างไร สิ่งใดบ้างที่อาจจะกระทบกับความเป็นส่วนตัวทั้งความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านหลังนี้ และความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านเอง และด้วยเงื่อนไขของพื้นที่ใช้สอยที่ทางเจ้าของบ้านต้องการ กับขนาดของพื้นที่ดิน ทำให้บ้านหลังนี้ถูดจัดเรียงให้เป็นบ้านแนวตั้งไปโดยปริยาย

368250433_832381488253359_6389197612885721076_n.jpg
368360641_832379371586904_5183055615488238215_n.jpg
368236877_832381504920024_2545429000888305347_n.jpg
369274541_832381261586715_8776937664976660694_n.jpg
368322508_832381378253370_6260235544631915597_n.jpg

สิ่งแรกที่เราวางแผนในการออกแบบคือจัดเรียงลำดับขั้นในการเข้าถึงตั้งแต่ในส่วน Public area - Semi pupblic area - Prvate area โดยในส่วนของพื้นที่ชั้น 1 นั้นก็จะเป็นพื้นที่ common area ของบ้าน และในส่วนของชั้น 2-3 ของบ้านก็จะเป็นส่วนของครอบครัวเป็นหลัก ประกอบไปด้วย พื้นที่ห้องนอน ห้องนั่งเล่นของคนในบ้าน ด้วยเงื่อนไขของพื้นที่ที่พลุกพล่าน มีเสียงดังจากการจราจรบ้าง และ การใช้สอยพื้นที่ของครอบครัวที่ใช้พื้นที่หลักๆบริเวณชั้น 2-3 ทำให้เราตัดสินใจให้ตำแหน่งของสระว่ายน้ำขึ้นไปอยู่ในบริเวณชั้น 2 ของบ้านสิ่งที่ได้กลับมานอกเหนือจากการใช้งานที่ต่องเนื่องกับส่วนของห้องนั่งเล่นของครอบครัวแล้ว เรายังได้น้ำตกผืนใหญ่ให้ไหลลงมาบริเวณชั้น 1 ด้วยวัสดุสันหินกาบที่เราเลือกใช้ ทำให้บ้านหลังนี้ได้เสียงน้ำตกที่ทำให้กลบเสียงรบกวนจากภายนอก หรือแม้กระทั่งเวลาที่มีแขกที่ชั้น 1 และเสียงดัง เสียงน้ำตกนี้ก็ยังทำหน้าที่เกลี่ยเสียงเพื่อไม่ให้เสียงจากห้องรับแขกดังขึ้นไปรบกวนสมาชิกคนอื่นๆในบ้าน

 

ด้วยความที่เราคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของทุกคนภายในบ้าน และเพื่อนบ้าน เราจึงสร้างผนังสูงทึบในบริเวณทิศเหนือที่ติดกับ อพาร์ทเม้นท์ ผนังนี้เองนอกจากจะทำหน้าที่สร้างความเป็นส่วนตัวแล้ว ยังทำหน้าที่สะท้อนแสงแดด Direct light จากแสงทางทิศใต้ ให้กลายเป็น Indirect light เพื่อให้ Family room สว่างตลอดทั้งวัน ในส่วนอื่นๆของบ้านที่ไม่ได้ชิดกับเพื่อนบ้านมากนัก เราเลือกที่จะให้พื้นที่บางส่วนของบ้านยึดโยงกับบริบทของเมือง ยังจะมีพื้นที่หลายส่วนของบ้านมองเห็น CITYSCAPE ได้อย่างมีคุณภาพอย่างที่เราอยากให้เป็น

368309152_832380794920095_4056538467662834620_n.jpg
368393891_832380978253410_4842899746045971629_n.jpg
368265624_832381134920061_307808844129814926_n.jpg

บ้านหลังนี้เราใช้ภาษาของสถาปัตยกรรมค่อนข้างตรงไปตรงมากับแต่ละพื้นที่ใช้สอยที่เราต้องการ จะสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พื้นที่ที่เป็น Semi public space เราเลือกที่จะให้ตัวอาคารโปร่งใส(void) เชื่อมต่อกับพื้นที่ภายใน ภายนอกได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็จะสังเกตุเห็นได้ว่า พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวจะเป็นลักษณะที่ปิดทึบ(mass) แต่ยังมีช่องให้แสงและลมผ่านอย่างพอเหมาะ

368239452_832379338253574_336824067217240613_n.jpg
368263045_832379221586919_4799332454157921413_n.jpg
368315493_832381774919997_8143054386522750368_n.jpg
369017757_832379534920221_83832559533170502_n.jpg
368286337_832379281586913_879128490953987909_n.jpg
368336681_832379434920231_7807571903024821371_n.jpg
369869439_832378201587021_7864926909288401054_n.jpg
369543314_832379304920244_6869720052217078232_n.jpg

อีกความตั้งใจหนึ่งของการออกแบบบบ้านหลังนี้คือ ด้วยลักษณะของบ้านที่เป็นแนวตั้ง ที่อยู่ในพื้นที่สภาพอากาศในเขตร้อนชื้น เราจึงพยายามหาวิธีการในการออกแบบเพื่อให้มวลอากาศร้อนภายในบ้านถูกถ่ายเทออกนอกตัวบ้าน เลยเกิด”ปล่อง” แนวตั้งที่แทรกตัวอยู่ในทุกๆส่วนของบ้าน เพราะโดยธรรมชาติของมวลอากาศร้อนจะลอยขึ้นที่สูงตามแรงกดอากาศ ทำให้บ้านหลังมวลอากาศร้อนจะลอยขึ้นออกไปตาม “ปล่อง”ต่างๆของบ้าน และมวลอากาศอุณหภูมิภายนอกจะเข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัติ

368363231_832378334920341_1955045127950524273_n.jpg
368299322_832379674920207_4723754628310038184_n.jpg
368337965_832380908253417_6876509346088793600_n.jpg
370043279_832380554920119_6780855551477759235_n.jpg
368372459_832380661586775_3117228832861414588_n.jpg
368249858_832381221586719_8404993723065576777_n.jpg
369192520_832378101587031_7781660936404148341_n.jpg
368360066_832380544920120_1485922249123057702_n.jpg
368322864_832381121586729_167646497182000657_n.jpg
369722526_832380754920099_1010858858900179119_n.jpg

We hope that by working hard to raise questions and solve the problems in our design, residents do not have to adapt to their homes in the new environment. Many. We are just learning and organizing the lives and well-being of residents in a new environment.

369723217_832379044920270_8737676149113815166_n.jpg
368582222_832379791586862_6140959182237688048_n.jpg
368347178_832379824920192_4173008929267767720_n.jpg
368230445_832379121586929_56770111632570397_n.jpg
368313068_832379871586854_7591244477159735105_n.jpg
368368181_832379958253512_5765643613774151348_n.jpg
370549260_832380138253494_8414542053495977930_n.jpg
368355623_832380084920166_6119353798921551265_n.jpg
bottom of page